Privacybeleid

Het nestje

Privacybeleid

Het Nestje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@hetnestje.be

Persoonsgegevens die we verwerken

Het Nestje verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contact- en/of boekingsformulier in te vullen.

Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen.

We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

Het Nestje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Het Nestje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Nestje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kan hiervoor een mail sturen naar info@hetnestje.be

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen.

In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be).

In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

21 April ‘23

Het leven is een aaneenschakeling van kansen, keuzes, van komen en van gaan.

Vorig jaar kwam er totaal onverwacht een kans voorbij. Omdat ik niet geloof in toevalligheden besloot ik te springen. De keerzijde van de medaille is echter dat mijn leven opeens weer tegen 200km/h aan me voorbijraast.

Om die reden heb ik, met pijn in het hart, besloten om afscheid te nemen van Het Nestje. Het is dus niet meer mogelijk om cadeaukaarten aan te kopen. Uiteraard mogen al diegenen die in het bezit zijn van een cadeaukaart nog wel van hun badje/massage kunnen komen genieten. Contacteer me via info@hetnestje.be en dan kijken we wat mogelijk is. Wat heb ik genoten van de afgelopen periode. De vele badjes die gevuld werden, de gezinnen die ik heb mogen verwelkomen, de boeiende gesprekken die ik heb mogen voeren…

Cadeaukaarten kunnen nog ingewisseld worden tot eind september 2023 (hou rekening met de geadviseerde babyleeftijd van 8 maanden). Heb je een sessie cadeau gedaan (én is de bon nog geldig), gelieve hen hiervan dan even op de hoogte te brengen aub.

Bedankt voor alles!
Veel liefs,

 ❤ Ine